Rekrutacja

 

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim.

 

Szkoła oferuje naukę gry na skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie poprzecznym, saksofonie, klarnecie, akordeonie i perkusji.

Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim.

O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat,
który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat,
który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły (wszystkie trzy kwestionariusze) przyjmuje sekretariat szkoły od 15 lutego 2021 r. do 28 maja 2021 r. drogą mailową (scany) na adres rekrutacja@psmgrodzisk.pl lub w godzinach urzędowania sekretariatu po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Z uwagi na trudności umówienia wizyt lekarskich, w myśl przepisów obowiązujących na czas tegorocznej rekrutacji, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, można dołączyć do dokumentów w późniejszym terminie, najpóźniej do dnia 17.06.2021 r.

Wymagane jest wypełnienie kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności. Niewypełniony kwestionariusz nie będzie brany pod uwagę.

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega
na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, badany jest słuch muzyczny i poczucie rytmu,
a także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego testu. Badanie przydatności dla każdego kandydata trwa ok. 15 minut.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 8 i 10 czerwca 2021 r. 

Dokładny harmonogram przesłuchań będzie podany po zamknięciu listy zgłoszeń
2 czerwca 2021 r.

Lista     osób zakwalifikowanych do przyjęcia dziecka do szkoły (osiągnięcie minimum
18 punktów) zostanie ogłoszona 17 czerwca 2021 r.

Lista przyjętych – 23 czerwca 2021 r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/22 odbędzie się
25 czerwca 2021 r. 

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
i w siedzibie szkoły.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

 

 


 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do pobrania

do pobrania

do pobrania

do pobrania

do pobrania