WAŻNE

Data dodania: 04.06.2020

REKRUTACJA

 

Uprzejmie informujemy, że badanie przydatności odbędzie się w dniach
16 i 17 czerwca 2020 r. w godzinach 14.00 – 20.00

O dacie i godzinie zostaną Państwo poinformowani indywidualnie telefonicznie w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Na egzamin wstępny należy przynieść oryginał złożonych mailowo dokumentów, a także podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się procedurą rekrutacyjną i stanie zdrowia.

Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym, z wytycznymi  wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z tym prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę (ew. 5 minut wcześniej)
i w sytuacji dobrej pogody oczekiwać będzie możliwe wyłącznie na terenie okalającym budynek szkoły.

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zostały zawarte w regulaminie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rekrutacji do szkół artystycznych, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie szkoły
w dniu 23 czerwca 2020 r.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane na stronie szkoły 3 lipca 2020 r.

 


 

WAŻNE