Informacje dla rodziców

Data dodania: 28.08.2017

Informacja dla uczniów kl. I

cyklu 6-letniego

 

Każdego ucznia obowiązują w roku szkolnym:

2017/2018

 

 1. zajęcia indywidualne z instrumentu głównego (2 x 30 min.) - dzień i godzina do ustalenia z pedagogiem.

Spotkanie z pedagogiem od instrumentu głównego,

ustalenie godzin lekcji w dniu zgodnie z informacją podaną

na tablicy ogłoszeń

 

 

 1. zajęcia zbiorowe z przedmiotów teoretycznych:

rytmika” (1x45min.) i „kształcenia słuchu” (2 x 45 min.),

Spotkanie Rodziców uczniów z pedagogiem p. Pauliną Dudą

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów kl. I

cyklu 4-letniego

 

 

Każdego ucznia obowiązują

w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. zajęcia indywidualne z instrumentu głównego

(2 x 45 min.)- dzień i godzina do ustalenia
z pedagogiem.

Spotkanie z pedagogiem od instrumentu głównego, ustalenie dni
i godzin lekcji, zgodnie z informacją podaną na tablicy ogłoszeń.

 

 

 1. zajęcia zbiorowe z przedmiotów teoretycznych:

- „kształcenia słuchu” (2 x 45 min.) z p. Iwoną Golachowską

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

                             Informacja dla uczniów kl. II, III

cyklu 6-letniego

 

Obowiązujące przedmioty w roku szkolnym

2017/2018

 

 • instrument główny

 • przedmioty teoretyczne dla kl. II: rytmika i kształcenie słuchu,

 • przedmioty teoretyczne dla kl. III: rytmika i kształcenie słuchu,

 

 

 

Spotkanie Rodziców uczniów z p. Pauliną Dudą

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów kl. IV, cyklu 6-letniego

 

 

Obowiązujące przedmioty w roku szkolnym 2017/2018

 

 • instrument główny

 • kształcenie słuchu i audycje muzycznez p. Anną Daniszewską

 • chór lub orkiestra – z p. Ewą Szpotakowską

lub p. Millenną Kamińską

Spotkanie z pedagogami

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów kl. V, VI

cyklu 6-letniego

 

 

Obowiązujące przedmioty w roku szkolnym 2017/2018

 

 • instrument główny

 • instrument dodatkowy - fortepian

 • kształcenie słuchu z p. Anną Daniszewską

 • audycje muzycznez p. Iwoną Golachowską

 • chór lub orkiestra z p. Ewą Szpotakowską

lub p. Millenną Kamińską

Spotkanie z pedagogami

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

                                Informacja dla uczniów kl. II

cyklu 4-letniego

Obowiązujące przedmioty w roku szkolnym 2017/2018

 

 • instrument główny

- kształcenie słuchu i audycje muzyczne z p. Iwoną Golachowską

 • chór– z p. Ewą Szpotakowską

 

 

 

Spotkanie z pedagogami

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

Informacja dla uczniów kl. III, IV

cyklu 4-letniego

Obowiązujące przedmioty w roku szkolnym 2017/2018

 

 • instrument główny

- kształcenie słuchu i audycje muzyczne - z p. Anną Daniszewską

 • chór– z p. Ewą Szpotakowską

 

 

 

Spotkanie z pedagogami

według ogłoszenia wywieszonego na tablicy

 

 

 

 

 

 


 

Informacje dla rodziców

Aktualności