REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2021/2022

Data dodania: 08.09.2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
na rok szkolny 2021/2022

odbędzie się w poniedziałek, 13 września 2021 r. od godz. 14.00
Szkoła dysponuje wolnymi miejscami wyłącznie do klasy fortepianu.

Wypełnione DOKUMENTY należy przesłać e-mailem na adres:
rekrutacja@psmgrodzisk.pl do piątku, 10 września 2021 r.

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW należy dostarczyć
do sekretariatu szkoły w dniu badania uzdolnień.

Wyniki BADANIA UZDOLNIEŃ zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI będą wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń, kandydaci przyjęci do szkoły zostaną poinformowani telefonicznie.

 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2021/2022

Aktualności