Rekrutacja

Data dodania: 15.05.2021

REKRUTACJA

 

Uprzejmie informujemy, że badanie przydatności odbędzie się w dniach
7-9 czerwca 2021 r. w godzinach 14.00 – 20.00

O dacie i godzinie zostaną Państwo poinformowani indywidualnie telefonicznie w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Na egzamin wstępny należy przynieść oryginał złożonych mailowo dokumentów,
a także  podpisane  Oświadczenie  o  zapoznaniu się  procedurą  rekrutacyjną  i  stanie  zdrowia.

Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym, z wytycznymi  wskazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z tym prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę (ew. 5 minut
wcześniej)i w sytuacji dobrej pogody oczekiwać będzie możliwe wyłącznie na terenie okalającym budynek szkoły.

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zostały zawarte w regulaminie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rekrutacji do szkół artystycznych, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie szkoły
w dniu 14 czerwca 2021 r.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane na stronie szkoły
19 czerwca 2021 r.

Zebranie z Rodzicami kandydatów przyjętych odbędzie się 23 czerwca 2021 r.


 

Rekrutacja

Aktualności