WAŻNE!

Data dodania: 31.12.2020

 

 

Szanowni Uczniowie

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury

w Grodzisku Mazowieckim skierowanym dla uczniów dwóch szkół muzycznych – Państwowej

Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim i Państwowej Szkoły

Muzycznej I st. w Giżycku.

 

To nowe, ciekawe doświadczenie. Wybór szkół był podyktowany faktem, że miasta Grodzisk

Mazowiecki i Giżycko są miastami partnerskimi. Słuchając opowieści o kolędach zyskacie

wiedzę, a dodatkową motywacją niech będą nagrody ufundowane przez nasze miasta, a także

dodatkowa ocena z przedmiotów teoretycznych.  

 

Wiedzę  z przedstawionych gawęd podsumuje test, który pojawi się pod koniec ferii zimowych.

 

Poniżej przedstawiam regulamin konkursu i  3 linki do gawęd. Kolejne 2 pojawią się po Nowym

Roku. Słuchajcie, zgłębiajcie wiedzę i do dzieła.

W razie pytań zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Wioletta Hajdus

 

 

 

 

INTEGRACYJNY KONKURS WIEDZY O KOLĘDACH

 

ORGANIZATORZY:

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. T. BAIRDA W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

POD PATRONATEM

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO GRZEGORZA BENEDYKCIŃSKIEGO

 

I. Cele konkursu

1. Popularyzacja wiedzy o kolędach i pastorałkach

2. Rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy Państwowych Szkół Muzycznych I st. z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka

3. Motywowanie młodzieży do samodzielnej nauki i lektury w czasie ferii zimowych

4. Integracja młodzieży z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka

 

II. Uczestnicy konkursu

Integracyjny Konkurs Wiedzy o Kolędach skierowany jest do uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I st. z Grodziska Mazowieckiego i z Giżycka.

 

III. Zasady konkursu

Uczestnicy konkursu zapoznają się z pięcioma gawędami o kolędach, które będą zamieszczone na stronach internetowych obu Szkół. Każda z audycji trwa ok. 10-12 minut. Pod koniec ferii zimowych zostanie ogłoszony internetowy test wiedzy o kolędach, bazujący na treściach z gawęd. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Gawęd o kolędach będzie można słuchać wielokrotnie, natomiast do testu będzie można przystąpić tylko raz.

 

IV. Terminy

Gawędy będą publikowane na stronach internetowych obu Szkół w końcu grudnia 2020 r. i na początku stycznia 2021 r. Test zostanie ogłoszony pod koniec ferii zimowych. Termin testu zostanie zawczasu podany na stronach internetowych obu Szkół.

 

V. Ocena nadesłanych nagrań i ogłoszenie wyników

Po 17 stycznia komisja złożona z pedagogów z GOK w Grodzisku Mazowieckim, PSM w Grodzisku Mazowieckim oraz PSM w Giżycku dokona sprawdzenia i oceny otrzymanych odpowiedzi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2021 r. na stronach PSM w Grodzisku Mazowieckim i PSM w Giżycku.

 

VI. Nagrody

Dla uczestników, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa do samodzielnego wydruku.

 

 

 

 

 

 

Linki do gawęd o kolędach:

 

Przybieżeli do Betlejem link:   https://youtu.be/4zPUYMrMkHM

 

Bóg się rodzi:   https://youtu.be/fSDfgt0dq6Q

Cicha noc:   https://youtu.be/uA-7EYH6jOg

 

Śpiew i instrumenty muzyczne w treści polskich kolęd:  https://youtu.be/Hkc2Y5eAe8I

 

Treści patriotyczne w polskich kolędach: https://youtu.be/gZA6Yk331-o

 


 

WAŻNE!