Rada Rodziców

Przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Grodzisku Maz. działa Rada Rodziców, która wspiera szkołę w jej działalności.

Wpłat na fundusz Rady Rodziców należy dokonywać na poniższy nr konta:
 Bank Spółdzielczy w Wyszkowie oddz/Grodzisk Mazowiecki
21 8931 0003 0539 4276 4000 0001

RADA RODZICÓW
przy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Grodzisku Maz.
ul. gen. L. Okulickiego 8, 05-827 Grodzisk Maz.