Plan zajęć zbiorowych

Rok szkolny 2017/2018
Plan zajęć teoretycznych dla klas I ,II ,III cykl 6-letni
nauczyciel p. Paulina Duda

Rok szkolny 2017/2018
chór
nauczyciel p. Ewa Szpotakowska

Rok szkolny 2017/2018
Plan zajęć teoretycznych dla klas III , IV  cykl 4-letni
oraz IV, V, VI, cykl 6-letni
nauczyciel p. Anna Daniszewska

Rok szkolny 2017/2018
Plan zajęć teoretycznych dla klas  I, II cykl 4-letni
oraz  V, VI cykl 6-letni
nauczyciel p. Iwona Golachowska